Warszawa dn 11.01.2018 r. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "WYŻYNY" świadoma obowiązków wynikających z bycia Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych powołała Administratora Bezpieczeństwa Informacji w osobie pana Damiana Stachyry. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, pytania prosimy kierować na adres E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr telefonu: 734-410-899.

Warszawa dn 29.12.2017 r. 

     W związku z przedłużonym o dwa lata, t.j.  do 2019 roku okresem wpłaty na fundusz celowy urządzeń dźwigowych w starych zasobach spółdzielni - publikujemy uchwały Rady Nadzorczej nr 100 z dnia 29 listopada 2007 roku oraz nr 27 z 29 czerwca 2015 roku w tej sprawie.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 100 oraz nr 27(.pdf).

Warszawa dn 21.12.2017 r. 

DOTYCZY UREGULOWANIA STANU PRAWNEGO GRUNTÓW "WYŻYNY ZACHÓD".

    Zarząd Spółdzielni informuje, że po wielu latach starań doprowadził do podpisania 19 grudnia br. aktu notarialnego dotyczącego uzyskania prawa użytkowania wieczystego gruntów enklawy KAZURY z wyłączeniem trzech wyodrębnionych działek dla budynków Kazury 1, Kazury 5 i Pileckiego 116, o których to wieczyste będziemy się starać uzyskać w innym, przewidzianym ustawowo trybie.
Kolejne prace, które należy wykonać będą polegały na:
- wykonaniu mapy prawnej zawierającej scalenie a następnie podział uzyskanego terenu na działki jednobudynkowe i mienie wspólne,
- podjęcie przez zarząd spółdzielni projektów uchwał, a następnie uchwał dotyczących wyodrębnienia poszczególnych nieruchomości,
- sfinalizowanie ustanowienia własności lokali aktem notarialnym.
Ponadto informujemy, że po upływie ok. 6 tygodni ( założenie Księgi Wieczystej ) będzie można na indywidualny wniosek zainteresowanego założyć Księgę Wieczystą na ograniczonym prawie rzeczowym, tj. spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu.

Akt Notarialny ( .pdf )

 

Warszawa dn 24.11.2017 r.

     W związku z licznymi wnioskami mieszkańców dotyczącymi zablokowania przejazdów tranzytowych przez enklawę Kazury i w nawiązaniu do obytego w tej sprawie spotkania w dn. 25.10.2017 r. przedstawiamy poniżej koncepcję wypracowaną przez spółdzielnię w oparciu o znaki drogowe stanowiące uzupełnienie przygotowanej wcześniej organizacji ruchu. 

Mapa "tranzyt".

Stan projektowany, nie uwzględnianiący blokady tranzytu z zaznaczeniem newralgicznych kierunków przejazdu przez osiedle ( nie uwględnia wjazdu z parkingu od narożnika Płaskowickiej/Stryjeńskich z uwagi na spodziewane zablokowanie przez budowę tunelu POW ).

Mapa "jeden kierunek".

Stan projektowany uwględniający blokadę tranzytu za pomocą znaków " zakaz wyjazdu" na krótkich odcinkach uliczek osiedlowych.

Mapa "zakaz ruchu" 

Stan projektowany uwględniający blokadę tranzytu za pomocą znaków " zakaz ruchu" na krótkich odcinkach uliczek osiedlowych.

 

 

 

Prezentacja - Organizacja Ruchu w enklawie Kazury (.pdf)  -  przesłana przez niezwykle aktywną mieszkankę jako pomysł autorski blokady tranzytu. Prosimy wszystkich zainteresowanych, mających własne koncepcje zaradzenia temu problemowi o składanie swoich projektów na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Zarząd Spółdzielni planuje następne spotkanie z mieszkańcami w tej sprawie.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Poniżej przedstawiamy skierowane do Urzędu Dzielnicy Ursynów uwagi mieszkańców dotyczące przyszłej organizacji ruchu i
parkingów przy żłobku projektowanym przy ul. Kazury. 
Papierowa wersja dostępna jest w sekretariacie spółdzielni dla osób chętnych do złożenia podpisów popierających tę koncepcję.

 

 URZĄD DZIELNICY WARSZAWA URSYNÓW

(Komisja Inwestycji Komunalnych i Transportu)

Uwagi mieszkańców Osiedla Kazury do obsługi komunikacyjnej żłobka

 1. Ograniczenie ruchu samochodów wewnątrz Osiedla Kazury, w tym dojazdu do żłobka między budynkami Kazury 6 i 8 (szlaban lub stała blokada).
 2. Przeniesienie parkowania aut opiekunów dzieci oraz pracowników żłobka, na zewnętrzny parking przy ulicy Stryjeńskich.
 3. Ograniczenie miejsc postojowych od północnej strony żłobka, pozostawienie wyłącznie miejsc dla niepełnosprawnych oraz ustawienie stojaków na rowery.
 4. Rezygnacja z chodników i słupków, między budynkami Kazury 6 i 8.
 5. Odstąpienie od poszerzania ciągów komunikacyjnych.
 6. Rezygnacja ze zbędnej, wyniesionej wyspy, między budynkami Kazury 6 i 8 (uzasadnienie pkt jw.).
 7. Zmiana sposobu wyznaczenia miejsc postojowych dla niepełnosprawnych (strona północna) z prostopadłych na równoległe.
 8. Modyfikacja podjazdu dla zaopatrzenia z prostopadłego na równoległy.
 9. Przekształcenie 7-u istniejących miejsc postojowych, przeznaczonych do adaptacji oraz  6-u nowych, planowanych miejsc postojowych (zachodnia strona żłobka) z parkowania prostopadłego na skośne 45 stopni. Powodem jest dbałość o bezpieczeństwo innych uczestników ciągu komunikacyjnego, pieszych oraz rowerzystów. Ze względu na realizację projektu Miasteczko Ruchu Rowerowego oraz likwidację dogodnych dla mieszkańców przedeptów (teren zajęty pod budowę żłobka), ten odcinek przejmie zwielokrotniony ruch pieszych i rowerzystów.
 10.  Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu po północnej stronie żłobka.
 • poszerzenie chodnika głównego (wschód-zachód) do 3m, stanie się on dogodnym skrótem dla pieszych, mieszkańców oraz osób korzystających z Miasteczka Ruchu Rowerowego.
 • ustawienie dodatkowych ławeczek.

    Prosimy o utrzymanie charakteru tej części Osiedla Kazury, dotychczas jednej z najlepiej chronionych od nadmiernego obciążenia ruchem samochodów.
    Wnioskujemy o wprowadzenie drobnych zmian w aranżacji zewnętrznego terenu północnej strony żłobka (poszerzenie chodnika, ustawienie dodatkowych ławeczek
    i stojaków na rowery). 
Aby przestrzeń ta stała się bardziej funkcjonalna i przyjazna dla mieszkańców osiedla, oraz osób które będą korzystać z infrastruktury
    Miasteczka Ruchu Rowerowego. Zależy nam na ogólnoosiedlowym ograniczeniu ruchu. Otworzenie kolejnego wjazdu, przyczyni się do zwiększenia komunikacyjnej
    dostępności Enklawy Kazury. 
Spotęguje już istniejące uciążliwości, a w rezultacie wymusi poszukiwanie sposobu ograniczenia przejezdności osiedla, dla dodatkowej trasy. 

Dlatego tak ważna jest dla nas, zmiana organizacji obsługi komunikacyjnej żłobka, zanim potok zupełnie nowych samochodów napłynie w Osiedle Kazury.
   

    

Mieszkańcy Osiedla Kazury. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa 20.10.2017 r.

      W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi kontrowersyjnej sprawy obsługi komunikacyjnej planowanego żłobka przy ul. Kazury informujemy, że na listopadowym posiedzeniu Rady Dzielnicy Ursynów sprawa ta znajdzie się prawdopodobnie w porządku obrad. Projekt rozwiązania organizacji ruchu w tym rejonie znaleźć można na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów w dziale zamówień publicznych w załącznikach do ogłoszenia o przetargu.
( załączniki nr 8A - dokumentacja projektu cz. 1 i 2 ) 

Link do ogłoszenia : http://ursynow.pl/zamowienia-publiczne/budowa-integracyjnego-zlobka-wraz-z-infrastruktura-zewnetrzna-i-przebudowa-ukladu-drogowego-przy-ul-kazury-w-warszawie-nr-postepowania-kzp-xii-wzp-271-67-2017/

                                                                                                                                                                                                   ZARZĄD SM „WYŻYNY”

 

Warszawa 13.10.2017 r.

Uwaga Mieszkańcy.

Informujemy, że wnioski o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczące niżej wymienionych nieruchomości:

Meander 1, Meander 1A, Meander 2, Meander 2A, Meander 3, Meander 5, Meander 6, Meander 7, Meander 9, Meander 10, Meander 11, Meander 12, Meander 13, Meander 14, Meander 15, Meander 16, Meander 17, Meander 19, Meander 20, Meander 23, Belgradzka 44, Belgradzka 46, Belgradzka 46A, Belgradzka 48
z wymaganym udziałem własności zostały złożone w dniu 04.10.2017r. w Urzędzie Dzielnicy Ursynów. Pozwala to na rozpoczęcie postępowania w sprawie przekształcenia i dalsze wnioski nie są już konieczne.

Z uwagi na powyższe, Spółdzielnia przestaje przyjmować kolejne wnioski mieszkańców tych budynków.        

                                                                                                                                                                                                     ZARZĄD SM „WYŻYNY”

 

Warszawa 04.10.2017 r.

Uwaga Mieszkańcy.


Informujemy, że wnioski o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczące niżej wymienionych nieruchomości:

Małej Łąki 1, Małej Łąki 2, Małej Łąki 4, Małej Łąki 5, Małej Łąki 6, Małej Łąki 7, Małej Łąki 9, Małej Łąki 10, Małej Łąki 11, Małej Łąki 13, Małej Łąki 15, Małej Łąki 17, Małej Łąki 74, Małej Łąki 76, Małcużyńskiego 5, Małcużyńskiego 7, Małcużyńskiego 9, Małcużyńskiego 11, Żabińskiego 2, Żabińskiego 3, Żabińskiego 5, Żabińskiego 6, Żabińskiego 7, Żabińskiego 8, Żabińskiego 10, Żabińskiego 12, Żabińskiego 14, Żabińskiego 16, Żabińskiego 18, Żabińskiego 20, Rtm.W.Pileckiego 110, Rtm.W.Pileckiego 112, Rtm.W.Pileckiego 114
z wymaganym udziałem własności zostały złożone w dniu 02.10.2017r. w Urzędzie Dzielnicy Ursynów. Pozwala to na rozpoczęcie postępowania w sprawie przekształcenia i dalsze wnioski nie są już konieczne.

Z uwagi na powyższe, Spółdzielnia przestaje przyjmować kolejne wnioski mieszkańców tych budynków.        

                                                                                                                                                                                                     ZARZĄD SM „WYŻYNY”

Warszawa 29.09.2017 r.

Uwaga Mieszkańcy enklawy „Wyżyny Środek”

Informujemy, że wnioski o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczące niżej wymienionych nieruchomości: 
Belgradzka 50, Na Uboczu 2, Na Uboczu 4, Na Uboczu 6, Na Uboczu 8, Na Uboczu 12, Na Uboczu 14, Na Uboczu 16, Na Uboczu 18, Na Uboczu 20, Na Uboczu 22, Na Uboczu 24, Braci Wagów 1, Braci Wagów 11
z wymaganym udziałem własności zostały złożone w dniu 28.09.2017r.w Urzędzie Dzielnicy Ursynów. Pozwala to na rozpoczęcie postępowania w sprawie przekształcenia i dalsze wnioski nie są już konieczne.

Z uwagi na powyższe, Spółdzielnia przestaje przyjmować kolejne wnioski mieszkańców tych budynków.        

                                                                                                                                                                                                                                  ZARZĄD SM „WYŻYNY”

 

 

Warszawa 15.09.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego SM "WYŻYNY" za rok 2017.

        Rada Nadzorcza SM "WYŻYNY" zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz sporządzenie sprawozdania z badania w wymaganym terminie, nie później niż do 23 marca 2018 r. Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: "Oferta na badanie sprawozdania finansowego SM "WYŻYNY" za 2017 r." w sekretariacie lub przesłać na adres Spółdzielni w terminie do dnia 27.10.2017 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Spółdzielni.

Warszawa 15.09.2017 r.

Mieszkańcy Wyżyn, Mieszkańcy Ursynowa !

        Trwa postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko budowy Południowej Obwodnicy Warszawy, gdzie rozstrzygnięty ma być problem instalacji na wyrzutniach spalin z tunelu trasy filtrów oczyszczających. Apelujemy do Państwa o wzięcie udziału w akcji wysyłania petycji w sprawie obrony naszego prawa do życia w otoczeniu pozbawionym trującego smogu. Petycje wysyłać można w najprostszy sposób drogą internetową, poprzez stronę www.petycje.internetowe.pl , gdzie zamieszczony jest gotowy wzór. Może to uczynić każdy dorosły, niekoniecznie mieszkaniec Ursynowa, stąd apel o uaktywnienie także członków dalszej rodziny i znajomych.Wzięcie udziału w poprzedniej akcji wysyłania uwag i wniosków nie wyklucza składania petycji o które obecnie prosimy. W swoich skrzynkach na listy znajdziecie Państwo ulotkę, w której opisana została zaistniała sytuacja oraz skutki jakie może przynieść zaniechanie oczyszczania spalin z tunelu. Apelujemy też o wzięcie udziału w proteście organizowanym w tej sprawie w najbliższy czwartek, 21 września br o godz. 9.00 pod siedzibą Wojewody Mazowieckiego, na Placu Bankowym 3/5. Zadbajmy o przyszłość naszą i naszych rodzin, wykazując się aktywnością w tej jakże ważnej sprawie !

                                                                                                                                                                                                 Zarząd SM "Wyżyny"

Warszawa 01.09.2017 r.

UWAGA MIESZKAŃCY ENKLAWY KAZURY

Zarząd Spółdzielni z satysfakcją informuje, że 30.08.2017 r. Zarząd Dzielnicy Ursynów podjął uchwałę nr 1189 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym terenów obejmujących nieruchomości Spółdzielni przy ul. St. Kazury. Wieńczy to nasze długoletnie starania o uregulowanie stanu prawnego gruntów na tej enklawie. Przewidziane przepisami terminy dalszych działań Prezydenta Warszawy pozwalają sądzić, że przed końcem bieżącego roku uda się podpisać stosowny akt notarialny, co sfinalizuje sprawę.

                                                                                                                                                                               Zarząd SM "WYŻYNY"

 
 
Warszawa 28.08.2017 r.
UWAGA UŻYTKOWNICY LOKALI.

             W związku ze wzrostem wartości gruntu z dniem 1 stycznia 2016 roku Urząd Miasta Stołecznego Warszawy wypowiedział Spółdzielni wysokość opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu obowiązującej do 31 grudnia 2015 roku. Zarząd Spółdzielni odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, kwestionując wycenę. Po rozpatrzeniu odwołań SKO postanowiło ustalić nową opłatę roczną, która różni się od opłat wnoszonych do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w 2016 i 2017 roku. W tej sytuacji Zarząd Spółdzielni dokonał rozliczenia opłat za wieczyste użytkowanie gruntu za 2016 i 2017 rok (rozliczenie  zostało  umieszczone  pod informacją.)
W przypadku:
•    nadpłaty -   można ją potrącić z bieżącego czynszu
•    niedopłaty - należy ją wpłacić do Spółdzielni do końca 2017 roku.
                                                                                                                                                                                           Zarząd SM "WYŻYNY"
 
 
 
Warszawa 23.08.2017 r. 

UWAGA MIESZKAŃCY !

     Zgodnie z wcześniejszymi powiadomieniami dotyczącymi przekształceń użytkowania wieczystego gruntu we własność informujemy, że od poniedziałku, 28 sierpnia b.r. uruchomiony zostanie punkt konsultacyjny w budynku przy ul. St. Kazury 28 (od strony budynku Kazury 2a), gdzie zasięgnąć będzie można informacji a także złożyć wnioski dotyczące właścicieli lokali wyodrębnionych, posiadających udział w gruncie.  Informacje udzielane będą też pod numerem telefonu (22) 649 76 05, 668 138 696, oraz (22) 649 76 07. Punkt konsultacyjny i infolinia czynne będą w dniach urzędowania Spółdzielni, od poniedziałku do środy w godz.10:00-16:00, we czwartki 12:00-18:00, w piątek od godz. 10:00 do 13:00. Mieszkańcy składający wniosek o przekształcenie zobowiązani są dostarczyć:
- wypełniony i podpisany formularz (do pobrania poniżej)
- odpis zwykły księgi wieczystej własnego lokalu ( do uzyskania w ekspozyturach Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych funkcjonujących przy wydziałach sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste),
Pozostałe dokumenty niezbędne do prawidłowego złożenia wniosków dołączy Spółdzielnia.
Kosztami złożenia wniosku w wysokości 10 zł wnioskodawca obciążony będzie w opłatach czynszowych.

Wnioski dotyczące nieruchomości, gdzie Spółdzielnia posiada minimum 50% udziałów (wykaz poniżej w ogłoszeniu z 18 lipca br.) oraz terenów wspólnych złożone zostaną w najbliższym czasie. W tych przypadkach, dla rozpoczęcia postępowania nie jest konieczne współdziałanie mieszkańców. Pozostałe wnioski złożone zostaną niezwłocznie po dokooptowaniu wniosków indywidualnych koniecznych do osiągnięcia wymaganego minimum udziału w nieruchomości.  Na dalszym etapie postępowania administracyjnego formalną zgodę na przekształcenie wyrazić muszą wszyscy właściciele posiadający prawo odrębnej własności lokali w danej nieruchomości.

                                                                                                                                                                                             Zarząd SM "WYŻYNY"

Wniosek (.pdf)

 

Warszawa 22.08.2017 r.

Szanowni Państwo !

      Z przyjemnością informujemy, że w wyniku przeprowadzonej przez naszą spółdzielnię akcji zbierania postulatów mieszkańców w sprawie działań związanych z ochroną środowiska przy budowie tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy udało się złożyć w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim 1545 indywidualnych wniosków. Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom i pracownikom S. M. WYŻYNY zaangażowanym w tę jakże ważną dla nas wszystkich kampanię.
   
                                                                 
 
Warszawa 17.08.2017 r.
 

U W A G A !

        Informujemy, że S. M. WYŻYNY rozpoczęła akcję zbierania podpisów pod uwagami i wnioskami dotyczącymi postępowania, w sprawie budowy Południowej Obwodnicy Warszawy. Przygotowane formularze roznoszone będą przez gospodarzy domów i po ich podpisaniu zebrane i dostarczone do Spółdzielni, która złoży je Wojewodzie Mazowieckiemu. Formularze dostępne będą również we wszystkich lokalach biurowych S. M. WYŻYNY oraz w Natolińskim Ośrodku Kultury. Ostateczny termin przyjmowania przez Spółdzielnię podpisanych uwag i wniosków upływa w poniedziałek, 21 sierpnia o godz. 12:00, ponieważ w tym dniu muszą być dostarczone do Urzędu Wojewódzkiego.

                                                                                                                                                                                                                         Zarząd SM "WYŻYNY"

Warszawa 17.08.2017 r.

UWAGA MIESZKAŃCY

            Dotyczy: przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów we własność

             Informujemy, że administracja S. M. WYŻYNY zgromadziła wszystkie dokumenty, które według dotychczasowych ustaleń mogą być potrzebne do prawidłowego złożenia wniosku o przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów we własność. Rada Nadzorcza podjęła też wymaganą przepisami uchwałę, upoważniającą Zarząd Spółdzielni do działania w odniesieniu do wszystkich nieruchomości, gdzie posiadamy użytkowanie wieczyste.

W uzupełnieniu dotychczasowych wiadomości zamieszczonych poniżej, zawiadamiamy, że zgodnie z informacją uzyskaną dzisiaj w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, od poniedziałku 21.08.2017r. dostępny będzie, dostosowany do potrzeb Spółdzielni formularz wniosku o przekształcenie. Od wtorku 22.08.2017r. planujemy uruchomienie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców, gdzie będzie można składać także indywidualne wnioski o przekształcenie, które pogrupujemy i po osiągnięciu wymaganego przepisami progu 50% udziału w nieruchomości, złożymy w Urzędzie Dzielnicowym. W tych nieruchomościach, w których SM „Wyżyny” posiada odpowiedni udział (wymienionych w „Informacjach dodatkowych” poniżej) wniosek złożony przez Spółdzielnię wystarczy do rozpoczęcia postępowania.

Powyższa informacja, uzupełniona o dalsze szczegóły zostanie podana do wiadomości mieszkańców, poprzez umieszczenie ogłoszeń na klatkach schodowych we wszystkich budynkach.

 

Warszawa 25.07.2017 r.

UWAGA MIESZKAŃCY !  

Walczymy o filtry na wyrzutniach spalin !

Osoby zainteresowane współpracą w akcji składania postulatów do oceny oddziaływania na środowisko Południowej Obwodnicy Warszawy, proszone są o kontakt mailowy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Postępowanie o wydanie postanowienia w tej sprawie prowadzone jest przez Wojewodę Mazowieckiego z udziałem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Termin składania uwag upływa 21 sierpnia 2017 r. W najbliższym czasie zwołane ostanie zebranie osób, które zgłoszą chęć współdziałania  w celu określenia formy  przeprowadzenia akcji i jej organizacji. Zachęcamy też wszystkich mieszkańców do składania indywidualnych wniosków, zgodnie z zamieszczonym poniżej obwieszczeniem.

                                                                                                                                                                                                                                           Zarząd SM "WYŻYNY"

 

 

Warszawa 18.07.2017 r.

INFORMACJE DODATKOWE

W nieruchomościach, gdzie S. M. WYŻYNY posiada odpowiednią wielkość udziałów (minimum 50%) nie jest konieczne składanie indywidualnych wniosków o przekształcenie, gdyż wniosek złożony przez Spółdzielnię wystarczy do rozpoczęcia procedury przekształceniowej. Poniżej lista adresowa takich nieruchomości: 


Belgradzka 44, 46A (garaż), 48, 50.
 
Braci Wagów 1, 4, 11. 
Małej Łąki 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 28, 74, 76.  
Małcużyńskiego 7, 9, 11. 
Meander 1, 1A, 2, 2A, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. 
Na Uboczu 2, 4, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 
Pileckiego 110, 112, 114, 116 (garaż).
Żabińskiego 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 

We wszystkich pozostałych nieruchomościach,nie znajdujących się na powyższej liście ( nie dotyczy nieruchomości przy ul. Kazury) dla skutecznego złożenia wniosku wymagane jest także złożenie indywidualnych wniosków przez osoby posiadające wyodrębnioną własność lokali i tym samym udział w użytkowaniu wieczystym gruntu. Stosowany dotychczas przez Urząd Dzielnicy wzór wniosku o dokonanie przekształcenia nie wydaje się być możliwy do zastosowania w odniesieniu do budynków wielorodzinnych gdzie oprócz właścicieli indywidualnych występuje też Spółdzielnia jako „właściciel zbiorowy”. Trwają rozmowy z Urzędem Dzielnicy na temat uzgodnienia nowego, odpowiedniego w naszej sytuacji wzoru wniosku oraz ustalenia rodzaju i formy składania dokumentów będących wymaganymi załącznikami.
W poniedziałek, 24 lipca mamy nadzieję przekazać kompletną i ostateczną informację umożliwiającą skuteczne działanie zmierzające do uzyskania własności gruntów.  
 
 
 
 
 

Warszawa  10.07.2017 r.

Przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów na własność.

                 Uchwałą Rady Warszawy, która weszła w życie 4 lipca br. użytkownikom wieczystym gruntu przysługuje 95% bonifikaty przy przekształceniu tego prawa we własność. Warunkiem uzyskania zniżki jest zabudowa działki budynkami mieszkalnymi lub garażami oraz uzyskanie prawa użytkowania wieczystego do 13 października 2005r. Warunki takie spełniają prawie wszystkie nieruchomości jednobudynkowe w naszej Spółdzielni (nie dotyczy enklawy Wyżyny Zachód tj. budynków przy ul.Kazury). Opłata w wysokości 5% wartości przekształcenia gruntu może zostać rozłożona na raty na czas od 10 do 20 lat i w okresie spłaty jest oprocentowana. Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić mieszkańcy, których suma udziałów w nieruchomości wynosi co najmniej połowę. Uchwała Rady Warszawy zbiegła się z procedowanym przez Sejm rządowym projektem powszechnego uwłaszczenia, na mniej korzystnych warunkach, zakładającym 20% opłatę rozłożoną na 20 lat. Jeśli ustawa zostanie uchwalona (planowane jest to w październiku-listopadzie br.) wszelkie niezakończone postępowania prowadzone zgodnie z obecnymi przepisami staną się bezprzedmiotowe. W chwili obecnej Zarząd rozważa formę i zasady składania wniosków. Będziemy informować o podjęciu decyzji w tej sprawie niezwłocznie po uzyskaniu wyjaśnień z Urzędu Dzielnicy Ursynów. 

Warszawa 04.07.2017 r.

 

W dniu 30.06.2017 r. odbyło się posiedzenie XV części Walnego Zgromadzenia S. M. WYŻYNY, kończące tym samym cykl zebrań. Protokoły zostały sporządzone i przedstawione do akceptacji i podpisania przez Przewodniczących poszczególnych posiedzeń. Następnie po zliczeniu cząstkowych wyników głosowań sporządzony zostanie protokół końcowy zawierający zestawienie uchwał podjętych i odrzuconych przez Walne Zgromadzenie.

PROTOKÓŁ KOŃCOWY.

________________________________________________________________________________________________________

 

 

APEL !!!

Seniorze, zadbaj o swoją przyszłość !!!  Bądź bardziej aktywny, słyszalny i widzialny !!!

Kilka dni temu będąc na zebraniu Walnym w Spółdzielni dowiedziałam się, że są osoby, których zdaniem Natoliński Ośrodek Kultury (w tym nasz „Klub Seniora”) jest instytucją wyłącznie generującą koszty i całkiem niepotrzebną, nieprzynoszącą żadnej korzyści. Starają się one przekonać władze spółdzielni, że dobrym rozwiązaniem byłoby zaprzestanie finansowania naszego klubu.

Przykro mi niezwykle, bo przez długie lata, od kiedy mieszkam na Ursynowie, starałam się i staram nadal działać na rzecz dobra wszystkich jego mieszkańców, nie dzieląc ich na mniej bądź bardziej „dochodowych”.

Jestem członkiem Spółdzielni „Wyżyny” od niemalże czterdziestu lat. W chwili zasiedlania moje osiedle nie wyglądało tak jak w chwili obecnej. Grzęźliśmy wtedy w błocie po kolana, zamiast spacerować po eleganckich chodnikach, jak to ma miejsce dzisiaj. To my obecni Seniorzy w czynie integracji sąsiedzkiej i współpracy, sadziliśmy wspólnie drzewa i krzewy, aby upiększyć nasze osiedle. To my ustawialiśmy ławki, tworzyliśmy pełne kwiatów ogródki pod balkonami, żeby nasze wspólne osiedle wyglądało jak najładniej. Dziś o tym nikt nie pamięta. Młodym wydaje się, że to, co nas otacza było od zawsze. Nie widziałam zbyt wielu rówieśników naszych dzieci lub ich pociech, którzy sadzą zieleń, bądź dbają o ogródki przydomowe. To my, najstarsze pokolenie dbamy o takie „drobiazgi”. Młodzi, szczególnie Ci, którzy sprowadzili się tu niedawno,  w większości przyjmują postawę wyłącznie roszczeniową, twierdząc, że im się to należy. Dziwię się niektórym mieszkańcom, że nie rozumieją problemu i ulegają naciskom ludzi, którzy rozpychają się łokciami nie dając z siebie nic poza czynszem i pretensjami. Tu uwaga do tych mieszkańców - niech im się nie zdaje, że będą wiecznie młodzi i zdrowi.

Zwracam się do najwyższej władzy spółdzielni, czyli do Walnego Zebrania Członków!

Wszyscy płacimy czynsz, przez dziesięciolecia uczestniczyliśmy w budowaniu społeczności osiedla i dzielnicy, w której dziś każdy chętnie mieszka. Nasze osiedle, spokojne, bezpieczne, przyjazne wszystkim, jest także dzięki nam. Czy w zamian nie należy się nam trochę szacunku i pomocy? Klub Seniora to dla wielu z nas jedyne miejsce, w którym możemy spotkać życzliwych sobie ludzi, wypić z nimi herbatę, porozmawiać na interesujące nas tematy albo uczestniczyć w  zajęciach zorganizowanych właśnie pod kątem osób starszych. Wielu z naszych członków, gdyby nie Natoliński Ośrodek Kultury, to ważne święta, Wielkanoc czy Boże Narodzenie spędziłoby w samotności. Często to jedyne miejsce, które nadaje sens życiu opuszczonych ludzi. Starość to bardzo trudny czas, świadomość, że inni są w podobnej sytuacji, kontakt z ludźmi o zbliżonych problemach, chorobach, trudnościach to nieoceniona, niedająca się przełożyć na finansowy zysk wartość. Wzajemnie wspieramy się i pomagamy sobie.  Klub seniora jest miejscem, gdzie każdy z nas znajdzie duchowe wsparcie, pomocną dłoń, szczery uśmiech i otwarte ramiona wyciągnięte do potrzebujących. W naszym środowisku czujemy się bezpiecznie, tu jesteśmy rozumiani, bo wespół tworzymy ciągle powiększającą się grupę aktywnych, starszych mieszkańców.

Proszę mi powiedzieć, kto chce słuchać o tym, co mają do powiedzenia starsi ludzie? Obecnie, rządzą młodzi. Mocny głos, impet, rozmach, zdecydowanie, a my starzy boimy się współczesnych czasów. Nie znaczy to jednak, że wśród nas nie znajdą się jeszcze odważni, którzy zawalczą o nasz byt.  Wierzę, że na najbliższe Walne Zabrania Spółdzielni, przyjdzie więcej Seniorów, zostaną wysłuchani a ich uwagi będą wzięte pod uwagę.

Zachęcam do energiczniejszego manifestowania, że jesteśmy, żyjemy, czujemy i chcemy być doceniani za to, co zrobiliśmy dla naszej Spółdzielni.  

 
Wanda Krawczyk
 

Warszawa 22.06.2017 r.

UWAGA WAŻNE !!!

     W związku ze zgłoszonymi uwagami dotyczącymi wykonywania usług hydraulicznych przez Spółdzielnię,  Zarząd informuje:


1. Na klatkach schodowych wywieszony jest zakres prac i cennik usług hydraulicznych wykonywanych przez pracownika Spółdzielni,
2. Cennik ten jest opublikowany na stronie internetowej Spółdzielni w menu Działy Spółdzielni \ Dział Techniczny,
3. Na wszystkie wykonane usługi Spółdzielnia wystawia rachunki i gwarancje,
4. Usługi wykonywane przez Spółdzielnię nie obejmują prac spawalniczych i wymiany grzejników C.O. ponieważ nie posiadamy pracownika z
    uprawnieniami spawalniczymi. Do tego typu prac i innych nie wymienionych w cenniku prosimy zatrudniać firmy we własnym zakresie. Na prace obejmujące
    instalację gazową i C. O. wymagana jest zgoda Spółdzielni.

    Przykładowa zgoda na prace spawalnicze.

Warszawa 25.04.2017 r.

Informacja bieżąca dotycząca postępowania uzyskania wieczystego użytkowania enklawy „KAZURY”.

    W dniu 18.04.2017r. Spółdzielnia uzyskała postanowienie nr 141/2017 z dnia 10.04.2017r. dotyczące pozytywnego zaopiniowania projektu podziału nieruchomości, które umożliwia dalsze procedowanie uzyskania wieczystego użytkowania gruntów "Wyżyny Zachód". Na podstawie powyższego postanowienia Miasto Stołeczne Warszawa wykona mapę podziałową, która musi być zatwierdzona przez odpowiednie służby Miasta, a następnie działki po podziale muszą być wpisane do księgi wieczystej. Po podziale Miasto zleci wycenę gruntów, które mają być przekazane Spółdzielni. Do powyższej wyceny niezbędne będzie ustalenie wzajemnych służebności, które są na roboczo ustalane. Po wykonaniu powyższych prac zostanie przygotowana uchwała, na mocy której grunty zostaną przekazane w wieczyste użytkowanie Spółdzielni.

Spółdzielnia jest w stałym kontakcie z władzami dzielnicy i mamy nadzieję, że powyższe prace zostaną przez Miasto wykonane w dość szybkim terminie.

ZARZĄD S. M. WYŻYNY

Warszawa 06.04.2017 r.

Fabryka spalin

W ubiegłą środę, w Natolińskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie mieszkańców Ursynowa z przedstawicielami inwestora i wykonawcy tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz firmy Astaldi, poświęcone budowie Południowej Obwodnicy Warszawy. Zebranie zdominowane zostało przez problem zanieczyszczeń wynikających z eksploatacji planowanego tunelu o długości 2,3 km., który przebiegać będzie w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych, także naszej Spółdzielni. Zebranych zbulwersował fakt rezygnacji z urządzeń filtrujących na wyrzutniach spalin zaprojektowanych na krańcach tego tunelu. W świetle prognoz zakładających, że docelowo będzie nim przejeżdżać blisko sto tysięcy pojazdów na dobę stwierdzenie, że zanieczyszczenia nie przekroczą wielkości normatywnych, nie było wiarygodne. Należy przypomnieć, że w piśmie skierowanym w roku 2013 do władz Dzielnicy Ursynów inwestor obiecywał instalację filtrów. Sprawa nie jest do końca przesądzona, ponieważ problemy ochrony środowiska będą opiniowane i rozpatrywane ponownie w najbliższych miesiącach. Wydaje się, że bez wzmożonej aktywności mieszkańców sprawa ta nie zostanie załatwiona po naszej myśli. Będziemy informować o rozwoju sytuacji i możliwościach wyrażenia opinii w ramach konsultacji społecznych. 

Warszawa 13.03.2017 r.

Szanowni Mieszkańcy.

Informujemy, że na klatkach schodowych została wywieszona informacja o powierzchniach użytkowych części wspólnych budynków.
Informacja ta dotyczy tylko właścicieli nieruchomości, dla których ustanowiono odrębną własność lokalu.
Informacja w sprawie obliczania podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości części wspólnych budynków.(pdf)

Warszawa 10.03.2017 r.

Modernizacja wind

W zasobach naszej Spółdzielni posiadamy 142 windy, które podlegają, jak wszystkie tego typu urządzenia nie tylko bieżącej konserwacji i naprawom ale także wymagają spełnienia określonych przepisami warunków technicznych. Oprócz nadzoru ze strony służb technicznych Spółdzielni, oceną ich stanu zajmuje się Urząd Dozoru Technicznego, zalecając bądź nakazując wykonanie odpowiednich działań zapewniających ich bezpieczne użytkowanie. Już dziesięć lat temu okazało się, że 90 wind znajdujących się w „starych zasobach” wymagać będzie kompleksowej modernizacji. Ze względu na ogromne koszty tego przedsięwzięcia wdrożony został wieloletni program zakładający prowadzenie systematycznych remontów dźwigów, w kolejności wynikającej z ich stanu technicznego. W bieżącym roku, po planowanym wykonaniu modernizacji 6 wind znaleźliśmy się na finiszu realizacji programu. Biorąc pod uwagę potrzebę jego szybkiego zakończenia, po ocenie możliwości finansowych Spółdzielni, na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza wyraziła zgodę aby kolejne prace dotyczące 14 dźwigów, przewidziane na lata 2018-2019 wykonać jeszcze w tym roku. Pozwoli to zakończyć zakładany całkowity zakres remontów.

Warszawa 09.03.2017 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE BUDOWY OBWODNICY.
Data: 16.03.2017 r., Godzina: 19.00, Miejsce: Natoliński Ośrodek Kultury (ul. Na Uboczu 3).

1 marca 2017 roku zaczęła się budowa Południowej Obwodnicy Warszawy przez Ursynów. Będzie się ona wiązała z utrudnieniami w ruchu drogowym, które zaczną się od przebudowy skrzyżowania KEN/Płaskowickiej. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, przyjdź na spotkanie informacyjne dla mieszkańców z udziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i wykonawcą robót.

Warszawa 22.02.2017 r.

Ogólnopolski PROTEST członków spółdzielni mieszkaniowych przeciwko antyspółdzielczemu projektowi ustawy w zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy Prawo Spółdzielcze - autorstwa Kukiz 15 ( druk sejmowy ne 1268 ). ( Lista popierających protest
wystawiona do podpisu w sekretariacie spółdzielni ).

Warszawa 21.02.2017 r.

Artykuł analityka rynku nieruchomości p. Bartosza Kurka p. t. "Utrzymanie mieszkania znowu drożeje ", zamieszczony na łamach strony:
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/nieruchomosci/utrzymanie-mieszkania-znowu-drozeje/q79ncc.

Warszawa 20.02.2017 r.

Informujemy, że dla osiedla S. M. WYŻYNY został stworzony projekt organizacji ruchu, który jest do wglądu w Dziale Obsługi Osiedla
- ul. Kazury 28, do dnia 31.03.2017 r., po wcześniejszym umówieniu telefonicznym ( 22 ) 649 18 76.

 Warszawa 22.11.2016 r.

UWAGA MIESZKAŃCY ENKLAWY KAZURY

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej WYŻYNY zaprasza na spotkanie z Burmistrzem Dzielnicy Ursynów,
które odbędzie się dnia 28 listopada 2016 r. (poniedziałek) o godzinie 18:00 w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ulicy Na Uboczu 3.
 Spotkanie dotyczyć będzie spraw związanych z budową południowej obwodnicy Warszawy, organizacji ruchu, stanu prawnego gruntów oraz inwestycji miejskich.

Warszawa 16.11.2016 r.

Zaproszenie na prezentację koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenu wzdłuż ulicy Filipiny Płaskowickiej i nad tunelem POW.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Państwu za udział w konsultacjach społecznych, dotyczących przyszłego zagospodarowania terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy.
21 listopada 2016 roku o godz. 18.00 zapraszamy Państwa na prezentację koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenu
wzdłuż ulicy Filipiny Płaskowickiej i nad tunelem POW.

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej im. J. U. Niemcewicza Urzędu Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61 (stacja Metra Imielin).

Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna została opracowana na podstawie wyników konsultacji społecznych, trwających od 1 maja 2016 roku oraz na podstawie analiz i pracy twórczej zespołu projektowego pod kierownictwem Katarzyny Łowickiej (PROINWESTYCJA). Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna stanowi rozwinięcie i uszczegółowienie koncepcji wstępnej, opracowanej z przedstawicielami różnych grup interesariuszy w czasie tygodniowych warsztatów projektów-konsultacyjnych (8-14 września 2016 r.), przeprowadzonych w nowatorskiej formule „charrette”.

Celem warsztatów charrette na Ursynowie było wspólne wypracowanie konsensusu w kwestii sposobu zagospodarowania terenu wzdłuż ulicy Filipiny Płaskowickiej i nad tunelem dla Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od ul. rtm. Pileckiego do ul. Nowoursynowskiej.  Jako punkt wyjścia do pracy warsztatowej projektanci zaprezentowali wstępne dyspozycje funkcjonalno-przestrzenne dla terenu, wynikające postulatów zgłoszonych w pierwszym etapie konsultacji społecznych oraz z analiz przeprowadzonych przez Zespół projektowy.  Warsztaty charrette były intensywnym bezpośrednim dialogiem pozwalającym na relatywnie szybkie uzgodnienie stanowisk reprezentantów różnych grup interesariuszy (liderzy społeczni, organizacje pozarządowe, biznes, władze samorządowe, urzędnicy administracji rządowej i samorządowej, projektanci i eksperci w dziedzinie architektury krajobrazu, urbanistyki, architektury, inżynierii komunikacyjnej).

Program spotkania:

 • ·powitanie gości
 • ·prezentacja koncepcji zagospodarowania terenu wzdłuż ulicy Płaskowickiej oraz nad projektowanym tunelem POW, a także wytycznych do projektu budowlanego dla przyszłego Wykonawcy
 • ·premierowy pokaz 3 minutowego filmu, będącego wirtualnym spacerem po modelu 3D zaprojektowanego terenu
 • ·plan realizacji zagospodarowania terenu parku nad tunelem POW.

Szczegółowe informacje na temat warsztatów oraz projektu udostępniamy na stronie: http://ursynow.pl/nadpow
Link do wydarzenia na facebooku: https://www.facebook.com/events/193957704345607/
Pozdrawiam: Grażyna Nogowska-Bielejewska - Koordynator ds. konsultacji z mieszkańcami w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Warszawa 09.11.2016 r.

PETYCJA ORGANIZACJI INICJATYWA MIESZKAŃCÓW URSYNOWA w/s przywrócenia pieniędzy na modernizację ulicy Płaskowickiej.

Warszawa 21.10.2016 r.

OŚWIADCZENIE BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW w/s rzekomego połączenia ul. Stryjeńskich z ul. Płaskowickiej.

Warszawa 08.09.2016 r.

INFORMACJA - dotycz. podwyżki opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - ciąg dalszy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa WYŻYNY informuje, że jest w posiadaniu orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego dot. wysokości opłat za użytkowanie gruntu. Orzeczenie to uwględnia operat wykonany na zlecenie spółdzielni ( wypadkowa cen z operatów ). Dla mieszkańców oznacza to podwyżkę zmniejszoną o 50% proponowanej wartości przez Urząd Dzielnicy. Ponieważ orzeczenie nie uwzględnia opinii Komisji Arbitrażowej przy Polskiej Federacji Rzeczoznawców Majątkowych  ( dot. operatu szacunkowego dla innej nieruchomości ) proponujemy wysłać do S. K. O. pismo uzupełniające, które jako projekt zamieszczamy poniżej. Uwzględnia ono zarzuty znajdujące się w opinii.

Wniosek 3 ( PROJEKT ) - nie dotyczy nieruchomości : Pileckiego 112, Belgradzkiej 52, Żabińskiego 7.

Warszawa 04.07.2016 r.

INFORMACJA - dotycz. podwyżki opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Osoby, które złożyły do SKO wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości proszone są o kontakt z S. M. WYŻYNY oraz zapoznanie się z niżej zamieszczonymi dokumentami.

Wniosek 1 - nie dotyczy nieruchomości : Pileckiego 112, Belgradzkiej 52, Żabińskiego 7.
Wniosek 2 - dotyczy nieruchomości: Pileckiego 112, Belgradzkiej 52, Żabińskiego 7.

Warszawa 07.06.20016 r.

Mieszkańcy S. M. WYŻYNY - głosujcie na projekty do Budżetu Partycypacyjnego na terenach S. M. WYŻYNY :
„Ursynowskie murale 2" (Nr. 2 w obszarze 3); „Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy" (Nr.3 w obszarze 3; „Sportowy plac zabaw w Sadku" (Nr.8 w obszarze 3).

Szanowni Mieszkańcy.
W tym roku po raz trzeci b
ędzie można głosować na projekty do Budżetu Partycypacyjnego, czyli na pomysły przygotowane społecznie przez obywateli. Projekty, które zdobędą najwięcej głosów, zostaną zrealizowane w 2017 roku z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy. Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej WYŻYNY w tym roku przygotowali wyżej wymienione projekty, które zlokalizowane są na terenach naszej Spółdzielni.
G
łosowanie na projekty odbywać się będzie od 14 do 24 czerwca 2016 r. przez internet na stronie http://twojbudzet.um.warszawa.pl/ lub osobiście w Urzędzie Dzielnicy Ursynów przy al. KEN 61. Głosować może każdy, kto mieszka na terenie Warszawy (także w innej dzielnicy, w tym również dzieci w których imieniu głosują rodzice lub opiekunowie. Zagłosowanie w jednej z dzielnic Warszawy uniemożliwia oddanie głosów na projekty w innej dzielnicy. W danej dzielnicy można oddać głos na więcej niż jeden projekt.

Warszawa 17.05.2016 r.

Informacja Prezesa Cyryla Graczyka w sprawie otrzymania kopii operatów dotyczących podwyższenia opłat za użytkowanie wieczyste.

Warszawa 12.02.2016 r.

Wzór pisma do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie oświadczenia o wypowiedzeniu wysokości dotychczasowej wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Warszawa 12.02.2016 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej WYŻYNY

 - składa stanowczy prostest przeciw decyzjom zmiany organizacji ruchu w ramach projektu partypacyjnego wzdłuż ulicy Stryjeńskich. Zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu uważamy za pomysł nieprzemyślany, powodujący finalnie zator komunikacyjny na bardzo dużą skalę. Prosimy o ponowną weryfikację opinii dotyczących organizacji ruchu. Uważamy, że została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa.

W nawiązaniu do pisma skierowanego do spółdzielni w tej sprawie przez naszą mieszkankę Hannę Wróbel udostępniamy Państwu link do informacji mających związek z tą sprawą:

Wyżej wymieniony link:

Warszawa 11.02.2016r.

Uwaga ważne - dotyczy przebudowy ul. Stryjeńskich.

Szanowni Mieszkańcy, Zarząd S. M. WYŻYNY publikuje opinie mieszkańców w sprawie projektu przebudowy ul. Stryjeńskich. Jako Spółdzielnia Mieszkaniowa w pełni zgadzamy się z uwagami zamieszczonymi w tym piśmie. Wszystkich Państwa, którzy zechcą  podpisać się po tym stanowiskiem serdecznie zapraszamy do sekretariatu spółdzielni - ul. S. Kazury 5.

Opinia mieszkańców ws. przebudowy ul. Stryjeńskich.

 Warszawa 09.12.2015 r.

Korespondencja pomiędzy Zarządem Spółdzielni a Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy  - Biurem Gospodarki Nieruchomościami - Delegaturą w Dzielnicy Ursynów w sprawie uregulowania stanu prawnego gruntu enklawy WYŻYNY - ZACHÓD.

Warszawa 03.12. 2015 r.

Informacja Zarządu w sprawie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. ( .pdf )

 Propozycja wniosku - odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. (.pdf ), (.doc )

Warszawa 27.11. 2015 r.

info

Wniosek Zarządu S. M. WYŻYNY do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie podwyżek rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - dokument.
Przykład pisma do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Ursynów.

Warszawa 25.11.2015 r.

Ustanowienie stanowiska Ambasadora Budżetu Partypacyjnego na rok 2017 Dzielnicy Ursynów - dokument.

Warszawa 12.10.2015 r.

W związku z uchwałą nr 33 z dnia 14 września 2015 r. Zarząd Spółdzielni organizuje pierwszą turę spotkań z mieszkańcami dotyczących planu remontów na 2016 r.

Terminy spotkań z mieszkańcami dotyczące planowanych remontów na 2016 r.

terminy2

Warszawa 25.09.2015 r.

Uchwała nr 33 Rady Nadzorczej S. M. WYŻYNY w sprawie przyjęcia stawki eksploatacyjnej na 2016 rok.

Warszawa 18.06.2015 r.

Szanowni Mieszkańcy.

W związku z nowym Regulaminem określającym zasady gospodarowania ogródkami - Spółdzielnia Mieszkaniowa WYŻYNY prosi mieszkańców użytkujących ogródki o zgłaszanie się do Działu Obsługi Osiedla ul. St. Kazury 28 tel. 22 649 18 76 celem podpisania umowy o ich użytkowaniu. Termin zgłaszania do 15.07.2015 r.

Regulamin określający zasady gospodarowania ogródkami przy budynkach.