Warszawa 22.06.2017 r.

UWAGA WAŻNE !!!

     W związku ze zgłoszonymi uwagami dotyczącymi wykonywania usług hydraulicznych przez Spółdzielnię,  Zarząd informuje:


1. Na klatkach schodowych wywieszony jest zakres prac i cennik usług hydraulicznych wykonywanych przez pracownika Spółdzielni,
2. Cennik ten jest opublikowany na stronie internetowej Spółdzielni w menu Działy Spółdzielni \ Dział Techniczny,
3. Na wszystkie wykonane usługi Spółdzielnia wystawia rachunki i gwarancje,
4. Usługi wykonywane przez Spółdzielnię nie obejmują prac spawalniczych i wymiany grzejników C.O. ponieważ nie posiadamy pracownika z
    uprawnieniami spawalniczymi. Do tego typu prac i innych nie wymienionych w cenniku prosimy zatrudniać firmy we własnym zakresie. Na prace obejmujące
    instalację gazową i C. O. wymagana jest zgoda Spółdzielni.

    Przykładowa zgoda na prace spawalnicze.

Warszawa 25.04.2017 r.

Informacja bieżąca dotycząca postępowania uzyskania wieczystego użytkowania enklawy „KAZURY”.

    W dniu 18.04.2017r. Spółdzielnia uzyskała postanowienie nr 141/2017 z dnia 10.04.2017r. dotyczące pozytywnego zaopiniowania projektu podziału nieruchomości, które umożliwia dalsze procedowanie uzyskania wieczystego użytkowania gruntów "Wyżyny Zachód". Na podstawie powyższego postanowienia Miasto Stołeczne Warszawa wykona mapę podziałową, która musi być zatwierdzona przez odpowiednie służby Miasta, a następnie działki po podziale muszą być wpisane do księgi wieczystej. Po podziale Miasto zleci wycenę gruntów, które mają być przekazane Spółdzielni. Do powyższej wyceny niezbędne będzie ustalenie wzajemnych służebności, które są na roboczo ustalane. Po wykonaniu powyższych prac zostanie przygotowana uchwała, na mocy której grunty zostaną przekazane w wieczyste użytkowanie Spółdzielni.

Spółdzielnia jest w stałym kontakcie z władzami dzielnicy i mamy nadzieję, że powyższe prace zostaną przez Miasto wykonane w dość szybkim terminie.

ZARZĄD S. M. WYŻYNY

Warszawa 06.04.2017 r.

Fabryka spalin

W ubiegłą środę, w Natolińskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie mieszkańców Ursynowa z przedstawicielami inwestora i wykonawcy tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz firmy Astaldi, poświęcone budowie Południowej Obwodnicy Warszawy. Zebranie zdominowane zostało przez problem zanieczyszczeń wynikających z eksploatacji planowanego tunelu o długości 2,3 km., który przebiegać będzie w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych, także naszej Spółdzielni. Zebranych zbulwersował fakt rezygnacji z urządzeń filtrujących na wyrzutniach spalin zaprojektowanych na krańcach tego tunelu. W świetle prognoz zakładających, że docelowo będzie nim przejeżdżać blisko sto tysięcy pojazdów na dobę stwierdzenie, że zanieczyszczenia nie przekroczą wielkości normatywnych, nie było wiarygodne. Należy przypomnieć, że w piśmie skierowanym w roku 2013 do władz Dzielnicy Ursynów inwestor obiecywał instalację filtrów. Sprawa nie jest do końca przesądzona, ponieważ problemy ochrony środowiska będą opiniowane i rozpatrywane ponownie w najbliższych miesiącach. Wydaje się, że bez wzmożonej aktywności mieszkańców sprawa ta nie zostanie załatwiona po naszej myśli. Będziemy informować o rozwoju sytuacji i możliwościach wyrażenia opinii w ramach konsultacji społecznych. 

Warszawa 13.03.2017 r.

Szanowni Mieszkańcy.

Informujemy, że na klatkach schodowych została wywieszona informacja o powierzchniach użytkowych części wspólnych budynków.
Informacja ta dotyczy tylko właścicieli nieruchomości, dla których ustanowiono odrębną własność lokalu.
Informacja w sprawie obliczania podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości części wspólnych budynków.(pdf)

Warszawa 10.03.2017 r.

Modernizacja wind

W zasobach naszej Spółdzielni posiadamy 142 windy, które podlegają, jak wszystkie tego typu urządzenia nie tylko bieżącej konserwacji i naprawom ale także wymagają spełnienia określonych przepisami warunków technicznych. Oprócz nadzoru ze strony służb technicznych Spółdzielni, oceną ich stanu zajmuje się Urząd Dozoru Technicznego, zalecając bądź nakazując wykonanie odpowiednich działań zapewniających ich bezpieczne użytkowanie. Już dziesięć lat temu okazało się, że 90 wind znajdujących się w „starych zasobach” wymagać będzie kompleksowej modernizacji. Ze względu na ogromne koszty tego przedsięwzięcia wdrożony został wieloletni program zakładający prowadzenie systematycznych remontów dźwigów, w kolejności wynikającej z ich stanu technicznego. W bieżącym roku, po planowanym wykonaniu modernizacji 6 wind znaleźliśmy się na finiszu realizacji programu. Biorąc pod uwagę potrzebę jego szybkiego zakończenia, po ocenie możliwości finansowych Spółdzielni, na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza wyraziła zgodę aby kolejne prace dotyczące 14 dźwigów, przewidziane na lata 2018-2019 wykonać jeszcze w tym roku. Pozwoli to zakończyć zakładany całkowity zakres remontów.

Warszawa 09.03.2017 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE BUDOWY OBWODNICY.
Data: 16.03.2017 r., Godzina: 19.00, Miejsce: Natoliński Ośrodek Kultury (ul. Na Uboczu 3).

1 marca 2017 roku zaczęła się budowa Południowej Obwodnicy Warszawy przez Ursynów. Będzie się ona wiązała z utrudnieniami w ruchu drogowym, które zaczną się od przebudowy skrzyżowania KEN/Płaskowickiej. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, przyjdź na spotkanie informacyjne dla mieszkańców z udziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i wykonawcą robót.

Warszawa 22.02.2017 r.

Ogólnopolski PROTEST członków spółdzielni mieszkaniowych przeciwko antyspółdzielczemu projektowi ustawy w zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy Prawo Spółdzielcze - autorstwa Kukiz 15 ( druk sejmowy ne 1268 ). ( Lista popierających protest
wystawiona do podpisu w sekretariacie spółdzielni ).

Warszawa 21.02.2017 r.

Artykuł analityka rynku nieruchomości p. Bartosza Kurka p. t. "Utrzymanie mieszkania znowu drożeje ", zamieszczony na łamach strony:
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/nieruchomosci/utrzymanie-mieszkania-znowu-drozeje/q79ncc.

Warszawa 20.02.2017 r.

Informujemy, że dla osiedla S. M. WYŻYNY został stworzony projekt organizacji ruchu, który jest do wglądu w Dziale Obsługi Osiedla
- ul. Kazury 28, do dnia 31.03.2017 r., po wcześniejszym umówieniu telefonicznym ( 22 ) 649 18 76.

 Warszawa 22.11.2016 r.

UWAGA MIESZKAŃCY ENKLAWY KAZURY

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej WYŻYNY zaprasza na spotkanie z Burmistrzem Dzielnicy Ursynów,
które odbędzie się dnia 28 listopada 2016 r. (poniedziałek) o godzinie 18:00 w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ulicy Na Uboczu 3.
 Spotkanie dotyczyć będzie spraw związanych z budową południowej obwodnicy Warszawy, organizacji ruchu, stanu prawnego gruntów oraz inwestycji miejskich.

Warszawa 16.11.2016 r.

Zaproszenie na prezentację koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenu wzdłuż ulicy Filipiny Płaskowickiej i nad tunelem POW.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Państwu za udział w konsultacjach społecznych, dotyczących przyszłego zagospodarowania terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy.
21 listopada 2016 roku o godz. 18.00 zapraszamy Państwa na prezentację koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenu
wzdłuż ulicy Filipiny Płaskowickiej i nad tunelem POW.

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej im. J. U. Niemcewicza Urzędu Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61 (stacja Metra Imielin).

Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna została opracowana na podstawie wyników konsultacji społecznych, trwających od 1 maja 2016 roku oraz na podstawie analiz i pracy twórczej zespołu projektowego pod kierownictwem Katarzyny Łowickiej (PROINWESTYCJA). Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna stanowi rozwinięcie i uszczegółowienie koncepcji wstępnej, opracowanej z przedstawicielami różnych grup interesariuszy w czasie tygodniowych warsztatów projektów-konsultacyjnych (8-14 września 2016 r.), przeprowadzonych w nowatorskiej formule „charrette”.

Celem warsztatów charrette na Ursynowie było wspólne wypracowanie konsensusu w kwestii sposobu zagospodarowania terenu wzdłuż ulicy Filipiny Płaskowickiej i nad tunelem dla Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od ul. rtm. Pileckiego do ul. Nowoursynowskiej.  Jako punkt wyjścia do pracy warsztatowej projektanci zaprezentowali wstępne dyspozycje funkcjonalno-przestrzenne dla terenu, wynikające postulatów zgłoszonych w pierwszym etapie konsultacji społecznych oraz z analiz przeprowadzonych przez Zespół projektowy.  Warsztaty charrette były intensywnym bezpośrednim dialogiem pozwalającym na relatywnie szybkie uzgodnienie stanowisk reprezentantów różnych grup interesariuszy (liderzy społeczni, organizacje pozarządowe, biznes, władze samorządowe, urzędnicy administracji rządowej i samorządowej, projektanci i eksperci w dziedzinie architektury krajobrazu, urbanistyki, architektury, inżynierii komunikacyjnej).

Program spotkania:

  • ·powitanie gości
  • ·prezentacja koncepcji zagospodarowania terenu wzdłuż ulicy Płaskowickiej oraz nad projektowanym tunelem POW, a także wytycznych do projektu budowlanego dla przyszłego Wykonawcy
  • ·premierowy pokaz 3 minutowego filmu, będącego wirtualnym spacerem po modelu 3D zaprojektowanego terenu
  • ·plan realizacji zagospodarowania terenu parku nad tunelem POW.

Szczegółowe informacje na temat warsztatów oraz projektu udostępniamy na stronie: http://ursynow.pl/nadpow
Link do wydarzenia na facebooku: https://www.facebook.com/events/193957704345607/
Pozdrawiam: Grażyna Nogowska-Bielejewska - Koordynator ds. konsultacji z mieszkańcami w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Warszawa 09.11.2016 r.

PETYCJA ORGANIZACJI INICJATYWA MIESZKAŃCÓW URSYNOWA w/s przywrócenia pieniędzy na modernizację ulicy Płaskowickiej.

Warszawa 21.10.2016 r.

OŚWIADCZENIE BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW w/s rzekomego połączenia ul. Stryjeńskich z ul. Płaskowickiej.

Warszawa 08.09.2016 r.

INFORMACJA - dotycz. podwyżki opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - ciąg dalszy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa WYŻYNY informuje, że jest w posiadaniu orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego dot. wysokości opłat za użytkowanie gruntu. Orzeczenie to uwględnia operat wykonany na zlecenie spółdzielni ( wypadkowa cen z operatów ). Dla mieszkańców oznacza to podwyżkę zmniejszoną o 50% proponowanej wartości przez Urząd Dzielnicy. Ponieważ orzeczenie nie uwzględnia opinii Komisji Arbitrażowej przy Polskiej Federacji Rzeczoznawców Majątkowych  ( dot. operatu szacunkowego dla innej nieruchomości ) proponujemy wysłać do S. K. O. pismo uzupełniające, które jako projekt zamieszczamy poniżej. Uwzględnia ono zarzuty znajdujące się w opinii.

Wniosek 3 ( PROJEKT ) - nie dotyczy nieruchomości : Pileckiego 112, Belgradzkiej 52, Żabińskiego 7.

Warszawa 04.07.2016 r.

INFORMACJA - dotycz. podwyżki opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Osoby, które złożyły do SKO wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości proszone są o kontakt z S. M. WYŻYNY oraz zapoznanie się z niżej zamieszczonymi dokumentami.

Wniosek 1 - nie dotyczy nieruchomości : Pileckiego 112, Belgradzkiej 52, Żabińskiego 7.
Wniosek 2 - dotyczy nieruchomości: Pileckiego 112, Belgradzkiej 52, Żabińskiego 7.

Warszawa 07.06.20016 r.

Mieszkańcy S. M. WYŻYNY - głosujcie na projekty do Budżetu Partycypacyjnego na terenach S. M. WYŻYNY :
„Ursynowskie murale 2" (Nr. 2 w obszarze 3); „Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy" (Nr.3 w obszarze 3; „Sportowy plac zabaw w Sadku" (Nr.8 w obszarze 3).

Szanowni Mieszkańcy.
W tym roku po raz trzeci b
ędzie można głosować na projekty do Budżetu Partycypacyjnego, czyli na pomysły przygotowane społecznie przez obywateli. Projekty, które zdobędą najwięcej głosów, zostaną zrealizowane w 2017 roku z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy. Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej WYŻYNY w tym roku przygotowali wyżej wymienione projekty, które zlokalizowane są na terenach naszej Spółdzielni.
G
łosowanie na projekty odbywać się będzie od 14 do 24 czerwca 2016 r. przez internet na stronie http://twojbudzet.um.warszawa.pl/ lub osobiście w Urzędzie Dzielnicy Ursynów przy al. KEN 61. Głosować może każdy, kto mieszka na terenie Warszawy (także w innej dzielnicy, w tym również dzieci w których imieniu głosują rodzice lub opiekunowie. Zagłosowanie w jednej z dzielnic Warszawy uniemożliwia oddanie głosów na projekty w innej dzielnicy. W danej dzielnicy można oddać głos na więcej niż jeden projekt.

Warszawa 17.05.2016 r.

Informacja Prezesa Cyryla Graczyka w sprawie otrzymania kopii operatów dotyczących podwyższenia opłat za użytkowanie wieczyste.

Warszawa 12.02.2016 r.

Wzór pisma do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie oświadczenia o wypowiedzeniu wysokości dotychczasowej wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Warszawa 12.02.2016 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej WYŻYNY

 - składa stanowczy prostest przeciw decyzjom zmiany organizacji ruchu w ramach projektu partypacyjnego wzdłuż ulicy Stryjeńskich. Zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu uważamy za pomysł nieprzemyślany, powodujący finalnie zator komunikacyjny na bardzo dużą skalę. Prosimy o ponowną weryfikację opinii dotyczących organizacji ruchu. Uważamy, że została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa.

W nawiązaniu do pisma skierowanego do spółdzielni w tej sprawie przez naszą mieszkankę Hannę Wróbel udostępniamy Państwu link do informacji mających związek z tą sprawą:

Wyżej wymieniony link:

Warszawa 11.02.2016r.

Uwaga ważne - dotyczy przebudowy ul. Stryjeńskich.

Szanowni Mieszkańcy, Zarząd S. M. WYŻYNY publikuje opinie mieszkańców w sprawie projektu przebudowy ul. Stryjeńskich. Jako Spółdzielnia Mieszkaniowa w pełni zgadzamy się z uwagami zamieszczonymi w tym piśmie. Wszystkich Państwa, którzy zechcą  podpisać się po tym stanowiskiem serdecznie zapraszamy do sekretariatu spółdzielni - ul. S. Kazury 5.

Opinia mieszkańców ws. przebudowy ul. Stryjeńskich.

 Warszawa 09.12.2015 r.

Korespondencja pomiędzy Zarządem Spółdzielni a Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy  - Biurem Gospodarki Nieruchomościami - Delegaturą w Dzielnicy Ursynów w sprawie uregulowania stanu prawnego gruntu enklawy WYŻYNY - ZACHÓD.

Warszawa 03.12. 2015 r.

Informacja Zarządu w sprawie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. ( .pdf )

 Propozycja wniosku - odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. (.pdf ), (.doc )

Warszawa 27.11. 2015 r.

info

 

Wniosek Zarządu S. M. WYŻYNY do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie podwyżek rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - dokument.
Przykład pisma do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Ursynów.

Warszawa 25.11.2015 r.

Ustanowienie stanowiska Ambasadora Budżetu Partypacyjnego na rok 2017 Dzielnicy Ursynów - dokument.

Warszawa 12.10.2015 r.

W związku z uchwałą nr 33 z dnia 14 września 2015 r. Zarząd Spółdzielni organizuje pierwszą turę spotkań z mieszkańcami dotyczących planu remontów na 2016 r.

Terminy spotkań z mieszkańcami dotyczące planowanych remontów na 2016 r.

terminy2

Warszawa 25.09.2015 r.

Uchwała nr 33 Rady Nadzorczej S. M. WYŻYNY w sprawie przyjęcia stawki eksploatacyjnej na 2016 rok.

Warszawa 18.06.2015 r.

Szanowni Mieszkańcy.

W związku z nowym Regulaminem określającym zasady gospodarowania ogródkami - Spółdzielnia Mieszkaniowa WYŻYNY prosi mieszkańców użytkujących ogródki o zgłaszanie się do Działu Obsługi Osiedla ul. St. Kazury 28 tel. 22 649 18 76 celem podpisania umowy o ich użytkowaniu. Termin zgłaszania do 15.07.2015 r.

Regulamin określający zasady gospodarowania ogródkami przy budynkach.