Warszawa dn. 19:06.2024 r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wyżyny" informuje mieszkańców budynku przy ul.   Małej Łąki 74, że w dniach 01-07-2024 r. i  02-07-2024 r. będzie wykonywana przez firmę ”INSTAL - BUD” wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody, zgodnie z harmonogramem robót. Prace będą wykonywane w godz. 8:00 – 16:00.

Podczas wykonywania prac t. j. 01-07-2024 r. i 02-07-2024 r.  zostanie wstrzymana dostawa wody zimnej i ciepłej w całym budynku.

Prosimy o udostępnienie lokali (dostęp do wodomierzy) zgodnie z   poniższym harmonogramem dla sprawnego przeprowadzenia prac.

Nr lokalu

ata wymiany

Godzina

UWAGI

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

  01-07-2024 r.

8:00 -16:00

W podanych godzinach będzie wyłączana woda dla całego budynku.

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Lokal użytkowy.

02-07-2024 r.

 

Ze strony Spółdzielni roboty nadzoruje Dział Techniczny - tel. (22) 640-22-66, 640-22-63. 
Wykonawcą prac jest firma „INSTAL – BUD” tel. 604-431-242

Warszawa dn. 19:06.2024 r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wyżyny" informuje mieszkańców budynku przy ul.   Małej Łąki 72, że w dniach 02-07-2024 r. i 03-07-2024 r. będzie wykonywana przez firmę ”INSTAL - BUD” wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody, zgodnie z harmonogramem robót. Prace będą wykonywane w godz. 8:00 – 16:00.  

Podczas wykonywania prac t.j. 02-07-2024 r. i 03-07-2024 r. zostanie wstrzymana dostawa wody zimnej i ciepłej w całym budynku

Prosimy o udostępnienie lokali (dostęp do wodomierzy) zgodnie z   poniższym harmonogramem dla sprawnego przeprowadzenia prac.

Nr lokalu

Data wymiany

Godzina

UWAGI

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Lokale użytkowe

  02-07-2024 r.

 

8:00 -16:00

W podanych godzinach będzie wyłączana woda dla całego budynku.

1, 1b, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

03-07-2024 r.

Ze strony Spółdzielni roboty nadzoruje Dział Techniczny - tel. (22) 640-22-66, 640-22-63. 
Wykonawcą prac jest firma „INSTAL – BUD” tel. 604-431-242

Warszawa dn. 12.06.2024 r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wyżyny" informuje mieszkańców budynku przy ul. Małej Łąki 76, że w dniach od 26 do 28.06.2024 r. będzie wykonywana przez firmę ”INSTAL - BUD” wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody. Prace będą wykonywane w godz. 8:00 – 16:00.

Podczas wykonywania prac nastąpi przerwa w dostawie wody zimnej i ciepłej w całym budynku.

Prosimy o udostępnienie lokali (dostępu do wodomierzy) zgodnie z poniższym harmonogramem dla sprawnego przeprowadzenia prac.

       Nr lokalu

Data wymiany

Godzina

UWAGI

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.

27-06-2024 r.

8:00 -16:00

W podanych godzinach będzie wyłączana woda dla całego budynku.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44.
Lokale użytkowe

28-06-2024 r.


Ze strony Spółdzielni roboty nadzoruje Dział Techniczny tel. (22) 640-22-66, 640-22-63. Wykonawcą prac jest firma „INSTAL – BUD” tel. 604-52-60-50.

Warszawa dn. 12.06.2024 r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wyżyny" informuje mieszkańców budynku przy ul. Małej Łąki 80, że w dniach od 24 do 25.06.2024 r. będzie wykonywana przez firmę ”INSTAL - BUD” wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody. Prace będą wykonywane w godz. 8:00 – 16:00.

Podczas wykonywania prac nastąpi przerwa w dostawie wody zimnej i ciepłej w całym budynku.

Prosimy o udostępnienie lokali (dostępu do wodomierzy) zgodnie z poniższym harmonogramem dla sprawnego przeprowadzenia prac.

       Nr lokalu

Data wymiany

Godzina

UWAGI

21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28.
Lokal użytkowy

24-06-2024 r.

8:00 -16:00

W podanych godzinach będzie wyłączana woda dla całego budynku.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20.

25-06-2024 r.


Ze strony Spółdzielni roboty nadzoruje Dział Techniczny tel. (22) 640-22-66, 640-22-63.
Wykonawcą prac jest firma „INSTAL – BUD” tel. 604-52-60-50.

Warszawa dn. 12.06.2024 r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wyżyny" informuje mieszkańców budynku przy ul. Małej Łąki 78, że w dniu 26.06.2024 r. będzie wykonywana przez firmę ”INSTAL - BUD” wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody. Prace będą wykonywane w godz. 8:00 – 16:00.

Podczas wykonywania prac nastąpi przerwa w dostawie wody zimnej i ciepłej w całym budynku.

Prosimy o udostępnienie lokali (dostępu do wodomierzy) w w/w terminie dla sprawnego przeprowadzenia prac.
Ze strony Spółdzielni roboty nadzoruje Dział Techniczny tel. (22) 640-22-66, 640-22-63. Wykonawcą prac jest firma „INSTAL – BUD” tel. 604-52-60-50.