Warszawa, dnia 04.07.2022 r.

 Szanowni Państwo, Członkowie S. M. WYŻYNY.
 
27 czerwca br. zakończony został cykl głosowań uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie, przewidziany zmianą przepisów dotyczących stanu zagrożenia COVID-19. Tym samym Spółdzielnia nasza dotrzymała wszelkich prawnie określonych terminów. Dochowaliśmy maksymalnej staranności w celu zapewnienia odpowiednich warunków dla ochrony Państwa zdrowia w czasie oddawania głosów. Dziękujemy wszystkim, którzy pomimo istniejącego zagrożenia zdecydowali się wziąć udział w głosowaniu.
 Z poważaniem: Zarząd S. M. WYŻYNY.
 
 

 Wykaz uchwał podejętych na piśmie przez Walne Zgromadzenie:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności w 2021 r. (Uchwała nr 1);  
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku. (Uchwała nr 2);
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego S. M. Wyżyny za 2021 rok. (Uchwała nr 3);
  4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2021 (zysku netto). (Uchwała nr 4);
  5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu. (Uchwała nr 5);