1. Oświadczenie o ilości zamieszkałych osób: (dokument 2 stronny)  (.pdf);  (.docx) 
2. Oświadczenie o rodzaju gospodarstwa domowego do obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:(dokument 2 stronny) (.pdf) ;  (.docx)
3. Dane do Aktu Notarialnego ( załącznik do wniosku o ustanowienie odrębnej własności)(.pdf); (.docx)
4. Wniosek o przekształcenie spółdzielczego - lokatorskiego prawa w odrębną własność(.pdf); 
(.docx)
5. Wniosek o przekształcenie spółdzielczego - własnościowego prawa w odrębną własność(.pdf); (.docx)
6. Wniosek o wydanie zaświadczenia do sprzedaży (darowizny).
7. Wniosek o wydanie zaświadczenia do założenia księgi wieczystej na spółdzielczym własnościowym prawie.