Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wyżyny"
ogłasza przetarg ogólnodostępny na zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie w roku 2021
instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 160 KWp, wraz z robotami towarzyszącymi.
Specyfikacja Warunków Zamówienia jest do uzyskania w Dziale Technicznym ul. Kazury 2b
codziennie w godzinach pracy Spółdzielni.
Termin składania ofert 31.08.2021 r.