Warszawa dn. 16.05.2024 r.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „WYŻYNY”

ogłasza przetarg ustny na wynajem nw. lokalu użytkowego:

ul. Na Uboczu 3 -   pow. 15,60 m2

   wywoławcza stawka najmu: 65,- zł / m2    plus podatek VAT 23%

WARUNKI PRZETARGU:

1. Przetarg jest otwarty z preferencją dla członków S. M. „WYŻYNY” i ich najbliższych rodzin.

2. Wygrywający obowiązany jest w dniu przetargu wpłacić wadium w wys. 500,- zł oraz w dniu następnym opłatę zabezpieczającą w wysokości trzymiesięcznego czynszu /stawka najmu plus opłaty dodatkowe/. Nie wpłacenie opłaty zabezpieczającej powoduje wybór następnego oferenta. Jeżeli kontrahent zrezygnuje z podpisania umowy wadium ulega przepadkowi.

3. Komisja zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru użytkownika oraz odwołania bądź unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

4. Po bliższe informacje zapraszamy do Spółdzielni, ul. Kazury 2A - dział lokali użytkowych tel. 22 640 22 36, 600 398 063.

. Przetarg odbędzie się 23 maja 2024 r. o godz. 15:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej „WYŻYNY” – dział lokali użytkowych ul. Kazury 2A, Warszawa.