Warszawa 21.02.2018 r.

 

Ogłoszenie o przetargu.

 

        Spółdzielnia Mieszkaniowa „WYŻYNY" z siedzibą w Warszawie przy ul. St. Kazury 5 ogłasza przetarg nieograniczony w formie pisemnej - na sprzedaż lokalu użytkowego nr C4 o pow. 125,38 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr A35 w lokalu garażowym nr A(-1) przy ul. Na Uboczu 28 w Warszawie.

Kwota wywoławcza licytacji wynikająca z operatu szacunkowego rzeczoznawcy określająca wartość rynkową lokalu wynosi: 926 341 zł. + 213 059 zł. VAT tj. 1 139 400 zł. brutto,a miejsca postojowego 18 049 zł. + 4 151 zł. VAT tj. 22 200 zł. brutto.

Oferty w sprawie nabycia lokalu i miejsca postojowego należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie spółdzielni wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem przetargu ( link poniżej ) oraz załączonym dowodem wpłaty wadium, najpóźniej do dn. 15.03.2018 r. z dopiskiem „PRZETARG”. Wysokość wadium w kwocie 110 000 zł. Należy wnieść na konto spółdzielni: XVI oddział PKO BP S. A. 84 1020 1156 0000 7902 0006 7421. Otwarcie komisyjne kopert nastąpi w dn 19.03.2018 r. Lokal można obejrzeć w obecności administratora budynku w dn 05.03.2018 r. w godz. 9:00 – 10:00. Informacji w sprawie przetargu udziela Dział Członkowsko Mieszkaniowy ul. S. Kazury 28, tel 22 649 76 07. Regulamin przetargu do wglądu w sekretariacie spółdzielni i pod tym linkiem: Regulamin Przetargu. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Godziny przyjęć sekretariatu : poniedziałek i czwartek 8:00 - 18:00, wtorek i środa 8:00 - 16:00.

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu (.pdf)