LISTA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI.
Wybrani na kadencję 2020 - 2023.

 Prezydium Rady Nadzorczej: 

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz 
    Przewodniczący Komisji Techniczno - Inwestycyjnej                                                                    Mieczysław Grodzki 
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni                                                         Zbigniew Kujawa
3. Sekretarz Rady Nadzorczej Spółdzielni                                                                                        Hanna Wodzińska

Członkowie Rady Nadzorczej:

4. Członek Rady Nadzorczej - Przewodniczący Komisji Ekonomicznej                                            Grzegorz Witkowski
5. Członek Rady Nadzorczej - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej                                                 Krzysztof Ksyta
6. Członek Rady Nadzorczej - Przewodniczący Komisji Handlu i Usług                                           Stanisław Kunikowski
7. Członek Rady Nadzorczej - Przewodniczący Komisji Kuturalno - Społecznej                              Małgorzata Ruszkowska
8
. Członek Rady Nadzorczej - Przewodniczący Komisji Eksploatacji                                               Anna Przedborska
9. Członek Rady Nadzorczej                                                                                                             Ewa Dobrowlska - Nogal
10. Członek Rady Nadzorczej                                                                                                           Witold Kemicer
11. Członek Rady Nadzorczej                                                                                                            Halina Kupiecka
12. Członek Rady Nadzorczej                                                                                                            Jolanta Latała
13. Członek Rady Nadzorczej                                                                                                            Michał Słowiński
14. Członek Rady Nadzorczej                                                                                                            Ewa Świtlak
15. Członek Rady Nadzorczej                                                                                                            Andrzej Zdzieborski

 
Dyżury Członków Rady Nadzorczej odbywają się w każdy poniedziałek w godz. 17:00 - 18:00 w siedzibie spółdzielni ul. Kazury 5.