LISTA CZŁONKÓW NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI.
Wybrani na kadencję 2017 - 2020.

 Prezydium Rady Nadzorczej: 

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni
    Przewodniczący Komisji Techniczno - Inwestycyjnej                        Mieczysław Grodzki 
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni             Zbigniew Kujawa
3. Sekretarz Rady Nadzorczej Spółdzielni                                            Marta Żebrowska - Puchalska
4. Przewodniczący Komisji Ekonomicznej                                            Witold Choiński
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej                                                 Arkadiusz Graczykowski
6. Przewodniczący Komisji Handlu i Usług                                           Hanna Wodzińska
7. Przewodniczący Komisji Kuturalno - Społecznej                              Małgorzata Ruszkowska
8
. Przewodniczący Komisji Eksploatacji                                               Anna Przedborska

 

Członkowie Rady Nadzorczej:

9. Członek Rady Nadzorczej                                                                Joanna Amroży
10. Członek Rady Nadzorczej                                                              Mirosław Jadczak
11. Członek Rady Nadzorczej                                                              Wojciech Chmielewski
12. Członek Rady Nadzorczej                                                              Maria Rokicka
13. Członek Rady Nadzorczej                                                              Marek Piotrowski
14. Członek Rady Nadzorczej                                                              Piotr Sztandur
15. Członek Rady Nadzorczej                                                              Tadeusz Zimiński

 Dyżury członków Rady Nadzorczej w biurze zarządu spółdzielni ( ul. Kazury 5 ) w każdy poniedziałek od godz. 17:00 do 18:00.