Warszawa dn. 22.05.2024 r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "WYŻYNY"  informuje mieszkańców budynku przy ul. Małej Łąki 13, że w dniach od 05-06-2024 r. do 07-06-2024 r.  będzie wykonywana przez firmę ”INSTAL - BUD” wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody, zgodnie z harmonogramem robót.  Prace będą wykonywane w  godz.  8:00 – 16:00.  

Podczas wykonywania prac t.j. od 05-06-2024 r. do 07-06-2024 r. zostanie wstrzymana dostawa wody zimnej i ciepłej  w całym budynku.

Prosimy o udostępnienie lokali (dostępu do wodomierzy) wterminie wykazanym zgodnie z poniższym harmonogramem dla sprawnego przeprowadzenia prac.

        Nr lokalu

  Data wymiany

     Godzina

                 UWAGI

41,42,43,44,45,46,47,48,49,50

05-06-2024 r.

8:00 -16:00

W podanych godzinach będzie wyłączana woda dla całego budynku.

21,22,23,24,25,26,27,28,29,30

31,32,33,34,35,36,37,38,39,40

06-06-2024 r.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

13,14,15,16,17,18,19,20.

Lokal użytkowy.

07-06-2024 r.

Ze strony Spółdzielni roboty nadzoruje  Dział Techniczny tel. (22) 640-22-66,  640-22-63. Wykonawcą prac jest firma  „INSTAL – BUD”  tel. 604-52-60-50.