Warszawa, dnia 22.05.2024 r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa " Wyżyny " informuje mieszkańców budynku przy ul. Małej Łąki 9, że w dniach od 03 do 05.06.2024r. będzie wykonywana przez 

firmę ”INSTAL - BUD” wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody, zgodniez harmonogramem robót. Prace będą wykonywane w godz.  8:00 – 16:00.

Podczas wykonywania prac t.j. od 03 do 05.06.2024r. zostanie wstrzymana dostawa wody zimnej i ciepłej w całym budynku.

Prosimy o udostępnienie lokali (dostępu do wodomierzy) wterminie wykazanym zgodnie z poniższym harmonogramem dla sprawnego przeprowadzenia prac. 

 

Nr lokalu

Data wymiany

Godzina

Uwagi

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Lokal użytkowy kl. I.

03.06.2024 r.

8:00-16:00

W podanych godzinach będzie wyłączona woda dla całego budynku.

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.

04.06.2024 r.

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44.
Lokal użytkowy kl. V

05.06.2024 r.

Ze strony Spółdzielni roboty nadzoruje Dział Techniczny tel. (22) 640-22-66, 640-22-63. Wykonawcą prac jest firma „INSTAL – BUD” tel. 604-52-60-50.